Den 1. september 2005 trådte der nye regler i kraft
omkring spirituskørsel.
Begrebet "promillekørsel" er afskaffet og al kørsel med
spiritus i blodet kaldes fremover spirituskørsel

Pas på !!!

Grænsen på o,5 gælder kun når man standses af politiet,
uden i øvrigt af have
begået nogen forseelse, eller i øvrigt at have kørt usikkert.
I pressen gøres der aldrig opmærksom på, at vi i mange
år har haft en bestemmelse om at man 
altid kan straffes
når man indblandes i et uheld eller kører usikkert !

Det gælder også selv om man ikke selv er skyld i ulykken.

Spiritusgrænsen i Danmark er reelt 0,0 !!

Straf !!!
Nedenstående strafferamme gælder kun når det er førstegangsforseelser, uden skærpende
omstændigheder og man iøvrigt ikke har været indblandet i uheld, har kørt usikkert eller lignende:

Promille Bøde/flngelstraf

Frakendelse af kørekort

Over 0,5 - 1,2

Månedsløn efter skat
x promille

Betinget (normalt i 3 år)
Ny bilist = køreforbud

over 1,2 - 2,0

månedsløn efter skat
x promille

Ubetinget i min. 3 år
over 2,0

Månedsløn efter skat
+20 dages betinget
fængsel

Ubetinget i min. 3 år


Alkohol- og Trafikkursus
Der skal gennemføres et obligatorisk kursus i Alkohol og Trafik (A/T-kursus) for egen regning.
Kurset varer 4 x 2 1/2 time og koster pt. 2500 kr.

I gentagelsestilfælde er straffen endnu hårdere.
Fx får man altid en betinget fængselsstraf, 2. gang man kører spirituskørsel.
3. gang får man ubetinget fængsel.
Bliver man taget med over 1,2 promille 3 gange inden for 3 år, bliver bilen konfiskeret og overgår til statens ejendom

Kontakt os for løsninger