Hvad får jeg klip for?

Du får klip for grove lovovertrædelser som ikke medfører frakendelse af kørekortet, men som er farlige i trafikken.

Hvis der sker et trafikuheld i forbindelse med din forseelse, eller din forseelse har medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal have frakendt kørekortet.

Du får et klip i kørekortet, hvis du:

 Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %

Kører med for kort afstand til forankørende

Kører ulovligt i nødsporet

Ikke spænder børn under 15 år fast efter reglerne 

Kører over for rødt

Overtræder reglerne for vigepligt

Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling

Overskrider spærrelinjer ved overhaling

Øger hastigheden, når du bliver overhalet

Overhaler ved et fodgængerfelt

Kører mod færdselsretningen

Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik

Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre trafikanter

Kører venstre om et helleanlæg

Kører om kap eller væddeløbskørsel på vejen

Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning

Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel

Uddybning af de forseelser, der giver klip

Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %

Kører du over 30 % hurtigere, end det er tilladt, får du et klip. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Kører du i en almindelig personbil:

Hastighedsgrænse                                           Får du et klip, hvis du kører

   50 km/t                                                        66 – 80 km/t

   60 km/t                                                        79 – 96 km/t

   70 km/t                                                        92 – 112 km/t

   80 km/t                                                       105 – 128 km/t

   90 km/t                                                       118 – 144 km/t

 100 km/t                                                       131 – 159 km/t

 110 km/t                                                       144 – 159 km/t

Kører du mere end 30 % for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t, får du kørekortet frakendt betinget.                                                      

Kører du mere end 60 % for stærkt, 160 km/t eller derover i en almindelig personbil, får du frakendt kørekortet betinget.